THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2024