Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm Lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp Koko phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn trong Qúy I năm 2023

Thông báo Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm Board mạch PCB điều khiển chính cho nồi hấp HVE-50 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Mua sắm 03 loại trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022