Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm các mặt hàng hóa chất y tế và vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 8 năm 2023

Thông báo mời thầu của Gói thầu số 1: Thuốc Generic thuộc Dự toán mua sắm thuốc phục vụ điều trị của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Quý II năm 2023 đến hết Quý IV năm 2023

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 05 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ tháng 5 năm 2023 đến hết tháng 7 năm 2023

Về việc mời chào giá dự toán gói thầu thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị cung ứng 02 mặt hàng vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đến hết tháng 7 năm 2023