Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế, sửa chữa hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT-Scanner) 16 lát cắt để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm Áo choàng phẫu thuật và Que thử ma túy tổng hợp 5 chân phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm một số trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo mời thầu  Gói thầu mua sắm 06 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 18 mặt hàng hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 18 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 25 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu phân hệ liên kết giữa phần mềm quản lý Bệnh viện với ngân hàng để thanh toán không dùng tiền mặt của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn