Thông báo danh sách thí sinh dự thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành, đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ và sơ đồ vị trí phòng thi tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh dự thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành, đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ và sơ đồ vị trí phòng thi tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022