THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2024

Bình luận

Trả lời