Về việc yêu cầu báo giá VTYT, HCYT gói thầu mua sắm 11 mặt hàng vật tư y tế và hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đến hết năm 2024

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm Áo choàng phẫu thuật và Que thử ma túy tổng hợp 5 chân phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 18 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 25 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023