Thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng 02 mặt hàng thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Quý III năm 2023 đến hết Quý IV năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu số 1: Mua kim tiêm và các vật tư y tế khác; Gói thầu số 2: Mua vật tư dùng cho chấn thương chỉnh hình và nha khoa; Gói thầu số 3: Mua hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2023 (Đợt 2)

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 01 mặt hàng vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 9 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 14 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 9 năm 2023