Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc

2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại liên hệ : 0965021919/02563661639

Số cấp cứu : 02563861115