Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm các mặt hàng hóa chất y tế và vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 8 năm 2023

Thông báo mời thầu của Gói thầu số 1: Thuốc Generic thuộc Dự toán mua sắm thuốc phục vụ điều trị của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Quý II năm 2023 đến hết Quý IV năm 2023