về việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 bàn mổ của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 2978/QĐ-SYT ngày 18/8/2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy chụp X-Quang C-Arm có ti vi phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 05 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ tháng 5 năm 2023 đến hết tháng 7 năm 2023