Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn hướng tới Kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 ĐIỀU DƯỠNG NGHỀ CỦA TRÁI TIM

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn hướng tới Kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 ĐIỀU DƯỠNG NGHỀ CỦA TRÁI TIM Để ghi nhận và tôn vinh giá trị nghề nghiệp cũng như những đóng góp quan trọng của người điều dưỡng, từ năm 1965 Hội đồng Điều dưỡng Thế giới đã …
Đọc tiếp Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn hướng tới Kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 ĐIỀU DƯỠNG NGHỀ CỦA TRÁI TIM

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,
tầm nhìn đến năm 2030 tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2024
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯