Mưa lạnh đột ngột cảnh giác với đột quỵ khởi phát

 -Thời tiết chuyển mưa lạnh đột ngột tạo nguy cơ cao cho bệnh đột quỵ khởi phát. Trong các cách xử trí đột quỵ, tối ưu nhất vẫn là phát hiện sớm các biểu hiện để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế trong khung giờ vàng – tức là từ 3 đến 6 …
Đọc tiếp Mưa lạnh đột ngột cảnh giác với đột quỵ khởi phát