Phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

SAU 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

     Ths. Nguyễn Hồng Mai

 Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Cùng với sự phát triển của bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn sau 25 năm xây dựng và phát triển. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc bệnh viện, phòng Điều dưỡng đã có những bước tiến đáng kể.

         Với nhân lực bước đầu là 01 biên chế Hộ sinh làm trưởng phòng (Chị Võ Thị Tố Nga) và một nhân viên, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện hạng III, đến nay phòng Điều dưỡng đã có 05 biên chế, hoạt động với đầy đủ các vị trí, chức năng của phòng Điều dưỡng bệnh viện hạng II, tuyến tỉnh.

Nhân lực:

  • 01 Trưởng phòng          – Ths. Nguyễn Hồng Mai
  • 01 Nhân viên                – CN. Phạm Thị Tuyết Hạnh.
  • 02 Hộ lý.
Tập thể Phòng Diều Dưỡng – Công Tác Xã Hội

* Phòng Điều dưỡng quản lý 265 Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, 43 Hộ Lý – Y công. Trong đó:

– 05 Sau đại học

– 48 Cử nhân.

– 84 Cao đẳng.

– 128 Trung cấp. – 16 ĐD, HS, KTV trưởng khoa đã được đào    tạo và cấp chứng chỉ Quản lý Điều dưỡng

* Thành tích đạt được:

 – Hai thầy thuốc ưu tú

 – 02 Bằng khen của bộ Y Tế tặng.

– 10 Bằng khen của UBND tỉnh tặng.

– 01 Bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được giao:

         Lập kế hoạch hoạt động phòng và công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và thực hiện theo kế hoạch.

         Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo quy định, là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, trình Hội đồng điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt áp dung trong bệnh viện.

         Đôn đốc, kiểm tra thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn, công tác chăm sóc người bệnh, tiêm an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn và tư vấn giáo dục sức khỏe theo TT 07 của BYT về công tác chăm sóc người bệnh dần dần được nâng cao và đi vào chiều sâu chất lượng.

         Tổ chức kiểm tra tay nghề hai năm/ lần, tổ chức thành công Hội thi “Nét đẹp ngành Y năm 2015”, tổ chức Hội nghị khoa học và sinh hoạt chuyên đề chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn cho Điều dưỡng, kiểm tra quy chế, chuyên môn trong diện quản lý trước khi tuyển dụng. Họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện tháng/ lần có lồng ghép giáo dục sức khỏe, mời Ban giám đốc tham dự để những ý kiến thắc mắc của người bệnh được giải đáp và khắc phục ngay làm cho người bệnh an tâm, tin tưởng.     

           Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công kịp thời chăm sóc người bệnh.

         Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, quản lý chất thải y tế trong bệnh viện.

         Quản lý tốt vật tư tiêu hao, giám sát sử dụng vật tư tiêu hao đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

         Thực hiện đào tạo, hướng dẫn thực tế tốt nghiệp cho các sinh viên của các trường hợp đồng đến, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.                                                                                                    

Tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến đưa vào áp dụng thực tế.

         Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện cho Sở Y Tế và tỉnh Hội Điều dưỡng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc bệnh viện phân công.

Không mãn nguyện tại đây, cùng với sự phát triển của xã hội phòng điều dưỡng sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, đôn đốc khối điều dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng đến nâng cao công tác chăm sóc người bệnh theo thông tư 07/TT-BYT, đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam theo Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 21/4/2012 của BYT. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ chuẩn hóa theo TT 26 về Mã ngạch điều dưỡng, không còn điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên trung cấp xứng tầm với một bệnh viện hạng II hoàn chỉnh được nhân dân tin yêu.