Thông báo mời thầu gói thầu sửa chữa thùng cao thế của hệ thống X-Quang kỹ thuật số Shimadzu phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn