Khoa Xét Nghiệm

KHOA XÉT NGHIỆM

I.GIỚI THIỆU

Khoa Xét Nghiệm thành lập cùng với sự thành lập bệnh viện. Sau 20 năm hoạt động và phát triển, khoa hiện có 20 CBNV.

            Nhân lực: 01 thạc sĩ, 05 cử nhân, 13 KTV và 01 hộ lí.

            Trang thiết bị:

  • Máy sinh hóa tự động.
  • Máy đông máu tự động.
  • Máy huyết học tự động 18 thông số.
  • Máy phân tích nước tiểu 11 thông số.
  • Dàn máy ELISA.
  • Tủ an toàn sinh học cấp II.

II.CÁC XÉT NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN

1/ HUYẾT HỌC

Tế bào (máu ngoại vi, nước tiểu và các dịch sinh học); đông máu (QT, APTT, Fibrinogen); truyền máu và miễn dịch huyết học (nhóm máu ABO, nhóm máu Rh, phản ứng hòa hợp).

2/ SINH HÓA

Máu: điện giải đồ, Urea, Creatinin, Glucose, HbA1C, Protein, CK – NAC, CK – MB, LDH, AST, ALT, CHE, Amylase, ALCOCHOL, Lipid Blance…

Phân tích nước tiểu và các dịch sinh học khác…

3/ MIỄN DỊCH

HBsAg, HBeAg, Anti – HBs, Anti – HCV, Troponin I, Dengue test, ASLO, RF, CRP, CRPhs; Hormones (TSH, T3, T4, FT3, FT4); Tầm soát ung thư (AFP, CEA, PSA).

4/ VI SINH

Trực tiếp: soi tươi, nhuộm Gram, nhuộm Ziehl-Neelsen.

Nuôi cấy: phân lập, làm kháng sinh đồ các loại bệnh phẩm thông thường(mủ và dịch tiết, phân, nước tiểu, máu, quệt hầu họng, dịch não tủy, đường sinh dục…).

II/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Truyền máu: 1.905 lít

            III/ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1/ Nhân lực: tăng cường cán bộ đại học và sau đại học.

2/ Thiết bị: máy miễn dịch tự động, máy PCR.

3/ Xét nghiệm mới: triển khai thêm 1 số xét nghiệm chuyên sâu về Sinh hóa, Miễn dịch, Đông máu và Sinh học phân tử.

III.CÁC DANH HIỆU THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC

Tập thể lao động xuất sắc: 2009, 2014, 2016, 2017.

Giấy khen của Sở Y tế Bình Định các năm: 2003, 2005, 2006, 2011, 2014, 2015.

Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định các năm: 2000, 2008, 2005 – 2009, 2016,  2014 – 2015.

Tập thể Khoa Xét Nghiệm