Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu phân hệ liên kết giữa phần mềm quản lý Bệnh viện với ngân hàng để thanh toán không dùng tiền mặt của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phân hệ liên kết giữa phần mềm quản lý Bệnh viện với ngân hàng để thanh toán không dùng tiền mặt của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 (một) máy chủ phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 05 mặt hàng vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 03 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 3185/QĐ-SYT ngày 20/9/2023 của Sở Y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn