Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Mua sắm 03 loại trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Gói thầu mua sắm Hoá chất ngoại kiểm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2023

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn theo Quyết định số 1654/QĐ-SYT ngày 08/9/2022