Khoa Nội tổng hợp

KHOA NỘI TỔNG HỢP

I. Giới thiệu

BS CKII Nguyễn Văn Vấn

Trưởng Khoa Nội Tổng Hợp

Cơ cấu tổ chức:

Nhân sự: 22
– Bác sỹ: 05
– CNĐD: 15
– ĐDTH: 02
– Hộ lý:  02

Tập thể Khoa Nội Tổng Hợp

II.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KHOA

Chức năng của Khoa

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng về các bệnh lý nội khoa, gan mật, truyền nhiễm và nhiệt đới và một số bệnh liên quan cho người bệnh trong nước; người bệnh người nước ngoài.

2. Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ y tế, làm công tác chỉ đạo tuyến, tham gia phòng chống dịch bệnh theo nhiệm vụ được phân công.

3. Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ người bệnh và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhiệm vụ của Khoa

1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh:

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu bệnh về các bệnh bệnh lý nội khoa, gan mật, truyền nhiễm và nhiệt đới cho người bệnh trong cả nước, người bệnh người nước ngoài, phục vụ cho nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân;

b) Tư vấn các vấn đề liên quan tới bệnh lý nội khoa, gan mật, truyền nhiễm và nhiệt đới;c) Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật y học hiện đại;

d) Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

đ) Nghiên cứu, áp dụng, mở rộng quy mô, phạm vi các hoạt động dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

 Định hướng phát triển của Khoa

 1. Định hướng phát triển của Khoa là trở thành đơn vị khám bệnh, chữa bệnh có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại ngang tầm các bệnh viện tiên tiến trong nước và khu vực để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nội khoa nói chung cho người bệnh người lớn; khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi với mũi nhọn chuyên sâu về các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới; khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh nước ngoài; thực hiện các kỹ thuật can thiệp gan mật để điều trị các bệnh lý gan mật.

Đối tượng phục vụ

1. Tất cả người bệnh mọi lứa tuổi mắc các bệnh lý nội khoa đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

2. Tất cả người bệnh từ 60 tuổi trở lên đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

3. Tất cả người bệnh mọi lứa tuổi mắc các bệnh lý gan mật đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

4. Tất cả người bệnh là người nước ngoài đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

5. Đối tượng đến học tập, công tác, nghiên cứu khoa học và các đối tượng khác đến làm việc theo quy định của pháp luật.