V/v chào giá cạnh tranh đo điện trở hệ thống chống sét, tủ trung tâm báo cháy tự động tại các khoa/phòng của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn