V/v chào giá dự toán gói thầu thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC các hạng mục: Nhà điện, nước, nhà xử lý, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà để thi thể, nhà tang lễ, rác y tế + rác thải, khoa Dược, nhà máy phát điện, trạm xử lý nước thải của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Mua sắm 03 loại trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Gói thầu mua sắm Hoá chất khử khuẩn mức độ cao phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn từ tháng 11 năm 2022 đến hết tháng 12 năm 2022

Gói thầu mua sắm Hoá chất ngoại kiểm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2023

V/v chào giá cạnh tranh đơn vị cung ứng Dịch chuyển hệ thống Trung tâm báo cháy đặt tại Nội tim mach – Lão khoa ra đặt tại Phòng thường trực Bảo vệ cổng số 3 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn