Khoa Y học cổ truyền

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

&VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Được thành từ cuối năm 1998, thời gian đầu Khoa Y học cổ truyền & Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng chỉ có 4 nhân viên: 1 bác sĩ, 3 y sĩ. Sau 20 năm trưởng thành, khoa có 18 nhân viên: 4 bác sĩ, 2 lương y, 5 y sĩ, 1 Cử nhân điều dưỡng, 3 điều dưỡng trung học, 1Cử nhân phục hồi chức năng, 1 kỹ thuật viên phục hồi chức năng và 1 hộ lý.

            Trường khoa: Lê Văn Đức, Bác sĩ chuyên khoa I Y học cổ truyền.

            Khoa Y học cổ truyền & Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng thực hiện các nhiệm vụ:

            – Nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh của YHCT: điện châm, hào châm, đầu châm, thủy châm; ứng dụng các tiến bộ KHKT về YHCT: đưa dàn sắc thuốc điện vào phục vụ bệnh nhân.

            – Nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu kết hợp YHCT-YHHĐ trong điều trị theo từng loại bệnh, từng giai đoạn bằng thuốc Tây, đưa các trang thiết bị phục hồi chức năng, đưa thuốc  thành phẩm Đông y vào điều trị song song với thuốc thang.

            – Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh thực tập.

            – Tham gia Hội đồng xét duỵệt khen thưởng.

            – Tham gia chỉ đạo tuyến.

            – Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức YHCT qua các cuộc họp bệnh nhân.

            – Xây dựng, cải tạo , duy trì chăm sóc vườn thuốc Nam.

            Khoa luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao hằng năm; Được Sở Y tế tặng nhiều giấy khen; Bệnh viện công nhận “đạt tiêu chuẩn phấn đấu y đức, đạt danh hiệu Tình thương” từ năm 2001; Có 2 đề tài NCKH được nghiệm thu, 5 danh hiệu CHIẾN SĨ THI ĐUA cấp cơ sở.

            Trong 5 năm đến, khoa duy trì số nhân lực hiện có, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn. Về mặt kỹ thuật, khoa triển khai kỹ thuật mới: Cấy chỉ Cagut, quan tâm đến công tác Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng ./.

Tập thể Khoa Y Học Cổ Truyền