Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn