Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời