Qui trình khám chữa bệnh

QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Bước 1: HƯỚNG DẪN – TIẾP NHẬN – ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

 • Người bệnh lấy số thứ tự và Đăng ký khám tại khu vực tiếp đón tầng 1
 • Người bệnh nộp thẻ Bảo hiểm y tế + Căn cước công dân (bản chính), Giấy chuyển viện / Giấy hẹn khám lại (nếu có) và mua sổ khám bệnh tại Quầy thu viện phí tầng 1
 • Người bệnh được nhận Phiếu hướng dẫn gồm thông tin về số thứ tự, địa điểm phòng khám, bác sĩ khám

Bước 2: CÁC PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA

 • Người bệnh có Phiếu hướng dẫn di chuyển tới phòng khám chuyên khoa và chờ đến lượt theo số thứ tự (số thứ tự hiển thị trên bảng điện tử)
 • Nếu bác sĩ khám, không chỉ định cận lâm sàng: người bệnh được kê đơn thuốc

Bước 3: THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG

 • Nếu bác sĩ khám có chỉ định cận lâm sàng: Dựa trên phiếu chỉ định, người bệnh di chuyển đến các địa điểm thăm khám cận lâm sàng (theo hướng dẫn trên Phiếu chỉ định).
 • Khi có đầy đủ kết quả cận lâm sàng, người bệnh quay trở lại phòng khám ban đầu.

Bước 4: KÊ ĐƠN

 • Bác sĩ đọc kết quả cận lâm sàng, khám, kết luận, tư vấn, kê đơn thuốc

Bước 5: LĨNH THUỐC

 • Người bệnh thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại Quầy thu viện phí tầng 1
 • Nhận lại thẻ BHYT, sổ khám bệnh, đơn thuốc
 • Người bệnh đến Quầy cấp phát thuốc ngoại trú tầng 1 để ký duyệt, lĩnh thuốc và được tư vấn sử dụng thuốc

LƯU Ý: Người bệnh nhập viện điều trị sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn cụ thể