Phòng VTTB Y tế

PHÒNG VẬT TƯ – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tập thể Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế

1. Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

 • Từ 06/02/2009 đến 30/12/2009: phụ trách Phòng, Kỹ sư Võ Văn Châu.
 • Từ 01/01/2010 đến tháng 20/9/2017: Trưởng phòng, Kỹ sư Võ Văn Châu.
 • Từ21/9/2017 đến nay: Trưởng phòng Kỹ sư Võ Văn Châu
 • Từ 01/02/2016 đến nay: Phó trưởng Phòng Kỹ sư Bùi Công Minh.

2.Giới thiệu thông tin cơ bản:

 • Tổng số nhân lực: 11 trong đó Biên chế: 06; hợp đồng 68: 01; hợp đồng cơ quan: 04
 • Chia làm 05 bộ phận:

+ Lãnh đạo phòng: 02;

+ Kế toán –kho: 02;

+ Thiết bị y tế: 02;

+ Tổ cơ khí: 01

3. Quá trình thành lập, chức năng nhiệm vụ:

Quá trình thành lập

Phòng VT-TTBYT được thành lập theo quyết định số 281/QĐ-SYT ngày 06/02/2009 của Giám đốc Sở Y tế Bình Định trên cơ sở tách Tổ bảo trì trang thiết bị y tế thuộc khoa Dược Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

Ngày đầu thành lập phòng chỉ có ba nhân lực gồm: một phụ trách phòng và hai nhân viên, trong đó một kỹ sư và hai công nhân kỹ thuật.

Đến tháng 11/2010: Được bổ sung thêm hai nhân lực kỹ thuật và một nhân lực trung cấp kế toán làm nhiệm vụ thủ kho, thống kê, nâng tổng số lên 06nhân lực.

Đến tháng 6 năm 2012: được bổ sung hai nhân lực và đảm nhận công tác quản trị mạng.

Đến tháng 7 năm 2017 bổ sung 03  nhân lực, nâng tổng số lên 11 nhân lực.

Chức năng nhiệm vụ

– Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc.
          – Tham mưu cho Giám đốc về công tác vật tư, thiết bị y tế, điện tử – tin học – cơ khí y tế;
          – Lập kế hoạch, tổ chức công tác đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản: dụng cụ, trang thiết bị y tế, vật tư y tế…
          – Quản lý và khai thác sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện;
          – Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho toàn bộ trang thiết bị y tế;
          – Thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên các trang bị y tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn;
     – Quản lý nhập, cấp phát, thống kê theo dõi vật tư , dụng cụ y tế của Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt; 
     – Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản và các Hội đồng khác khi được yêu cầu của bệnh viện;
     – Quản lý vận hành, sửa chữa các hệ thống: Khí y tế,…
     – Thực hiện công tác hướng dẫn: phối hợp với các Hãng sản xuất, các đơn vị kỹ thuật y tế để hướng dẫn về công tác an toàn, vận hành sử dụng, bảo quản trang bị, vật tư y tế cho nhân viên trực tiếp sử dụng;
     – Thực hiện công tác nghiên cứu, cải tiến trong việc quản lý sửa chữa trang thiết bị vật tư y tế: nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang bị, tiết kiệm ngân sách, chủ động trong công tác kỹ thuật;
     – Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến nhằm  giúp đỡ các Bệnh viện tuyến dưới khi có yêu cầu;
     – Tham gia tiếp nhận hàng viện trợ của Bệnh viện;
     – Tham gia các Dự án của Bệnh viện khi được yêu cầu.

4.Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, các kỹ thuật chuyên môn nổi bât

          Cơ sở vật chất:

Phòng có 2 dãy nhà và sảnh với tổng diện tích khoảng 400 m2gồm:Phòng trưởng phòng, phòng hành chính, phòng điện tử – tin, phòng cơ – điện tử, kho dụng cụ – vật tư y tế, kho thu hồi và sảnh, phòng cơ khí và sảnh, phòng quản trị mạng nằm tại khu khám bệnh, tầng 2 của bệnh viện, phòng máy khí nén trung tâm.

Trang thiết bị:

– Phòng VT-TTBYT được đơn vị trang bị bộdụng cụ, thiết bị chuyên ngành để phục vụ cho việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế và tin học.

– Hệ thống máy chủ: phục vụ công tác quản lý, khám chữa bệnh.

– Hệ thống khí nén: phục vụ công tác điều trị bệnh nhân.

Kỹ thuật chuyên môn nổi bât:

          Hiện nay, phòng VT-TTBYT đã thực hiện tốt kỹ thuậtsửa chữachuyên sâucác nhómthiết bị :

– Thiết bị phòng mổ;

– Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh;

– Thiết bị hồi sức cấp cứu;

– Thiết bị tiệt trùng;

– Thiết bị tin học;

6. Thành tích tiêu biểu:

–  Từ năm 2009 đến nay, Phòng luôn được Sở Y Tế công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

–  Năm 2013, 2015, 2017: Được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

– Nhận được 10 giấy khen các loại của Sở Y Tế Bình Định.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động,Phòng đã thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, đã góp phần thực hiện tốt tiêu chí nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và tiết kiệm một khoảng kinh phí lớn cho ngân sách:

 • Năm 2013 Phòng đã thực hiện 01 sáng kiến cải tiến “ Nồi hấp dung tích lớn” tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Năm 2014 Phòng đã thực hiện 01 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đó là cải tiến “ Bàn cấp cứu trẻ sơ sinh” tại khoa GMHS.
 • Năm 2015 thực hiện cải tiến lắp đặt hệ thống báo gọi y tế tại khoa Nội.
 • Năm 2016 thực hiện cải tiến 03 “Buồng thao tác” tại khoa Xét nghiệm
 • Năm 2017 phòng đã thực hiện 01 sáng kiến cải tiến “Cải tiến động cơ máy súc rửa dạ dày”  triển khai thực hiện tại khoa Khám Bệnh.
Năm 2014 sáng kiến cải tiến kỹ thuật
“ Bàn cấp cứu trẻ sơ sinh” tại khoa GMHS
Năm 2016: sáng kiến cải tiến “Gia công buồng thao tác”  triển khai thực hiện tại khoa Xét Nghiệm.
Năm 2017: sáng kiến cải tiến “Động cơ súc rửa dạ dày”  triển khai thực hiện tại khoa Khám Bệnh.

Để có được một tập thể vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ có sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời từ Đảng ủy, Ban giám đốc, sự phối hợp tốt giữa các Khoa-phòng trong Bệnh viện.

Tập thể Phòng VT-TTBYT sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp hỗ trợ từ các Khoa Phòng để đưa phòng ngày càng phát triển vươn tới những tầm cao hơn, vững mạnh hơn.