Phòng Tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Cùng với sự hình thành và phát triển của bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn – Phòng Tài chính Kế toán cũng vừa tròn 20 tuổi, mới được thành lập trong bước đi chập chững vào ngày 15/7/1998 Phòng Tài chính – Kế toán đã khẳng định mình là một trong 5 phòng chức năng của bệnh viện có nhiệm vụ quản lý tài chính của đơn vị và tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính của đơn vị.

Tập thể Phòng Tài Chính Kế Toán

Lãnh đạo phòng TCKT qua các thời kỳ:

  • BS. Phạm Gia Cát                                   Giám đốc Bệnh viện
  • BSCKII. Lê Thân                                    Giám đốc Bệnh viện
  • BSCKII. Trần Quốc Việt                        Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện
  • CN. Nguyễn Đình Long                         Trưởng phòng
  • CN. Huỳnh Công Đạt                             Phó phòng
  • CN. Phạm Thị Lan                                  Phó phòng

Ÿ Cơ cấu nhân lực: 30 người

Bao gồm các bộ phận trực thuộc: Kế toán tổng hợp, kế toán tài sản, kế toán tiền lương, kế toán XHH, thủ quỹ, kế toán thu viện phí, kế toán thu BHYT.

Trong đó:

CKII: 01 người

Đại học: 10 người

Cao đẳng: 04 người

Trung học: 15 người

Quá trình thành lập, chức năng nhiệm vụ: Là một phòng chức năng chuyên về lĩnh vực tài chính lãnh đạo phải năng động, nhạy bén, luôn là đầu tàu gương mẫu, lãnh đạo tốt công tác tài chính của đơn vị. Trong điều kiện làm việc còn thiếu thốn, chật chội nhưng phòng cũng đã xếp sắp, phân công công việc hợp lý cho các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình hình thu viện – phí  BHYT điều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Nhìn lại chặng đường 20 năm (15/7/1998 – 15/7/2018) phòng Tài chính – Kế toán có những bước tiến vững chắc, củng cố được niềm tin và vị trí của mình đối với Bệnh viện cũng như bệnh nhân. Có được điều này là nhờ vào sự đoàn kết một lòng của Phòng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự  giúp đỡ của các Khoa phòng.

20 năm qua điểm lại một số hoạt động trong công tác quản lý tài chính của đơn vị cũng như thành tích mà tập thể CBCNV phòng Tài chính – Kế toán đã đạt được.

            E Sở Y tế Bình Định tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2014,2015, 2016, 2017.

E UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2004, 2009.

E UBND tỉnh Bình Định công nhận Tập thể Lao động xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

E Tổ công đoàn phòng Tài chính – Kế toán nhiều năm liền được Công đoàn ngành Y tế tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

 Tình hình hoạt động công tác tài chính qua các giai đoạn trong 20 năm:

+ Tình hình Thu qua các giai đoạn:

ĐVT: 1.000đ

Số TTNỘI DUNGGiai đoạn 1998 -2002Giai đoạn    2003 -2007 Giai đoạn    2008 -2012Giai đoạn            2013 -2018
1Ngân sách cấp9.394.91123.443.10244.810.273120.455.497
2VP+BHYT13.949.68746.385.497124.694.367250.435.614
3Viện trợ357.666854.662041.640.354
4Khác1.710.6601.048.4167.598.7514.729.583
 Tổng cộng25.412.92471.731.677177.103.391417.261.048

+ Tình hình chi qua các giai đoạn:

ĐVT: 1.000đ

Số TTNỘI DUNGGiai đoạn      1998 -2002Giai đoạn        2003 -2007Giai đoạn          2008 -2012Giai đoạn        2013 -2018
1Thanh toán cá nhân8.869.63327.481.64569.069.963167.344.531
2Chuyên môn nghiệp vụ13.934.08241.497.74795.320.373140.329.316
3Chi mua sắm sửa, chữa TSCD1.935.4911.450.685931.36817.547.644
4Chi khác170.5571.535.1988.440.64120.525.202
5Lập các quỹ00040.635.486
 Tổng cộng24.909.76371.965.275173.762.345386.382.179

E Qua nhiều đợt thanh tra, kiểm tra đều được xác minh là thu-chi rõ ràng, hợp lý:

Qua 20 năm hoạt động quản lý tài chính của đơn vị, tuy có những khó khăn nhất định từ khi mới thành lập. Tập thể CBCNV phòng Tài chính – Kế toán đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, ra sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác của Bệnh viện góp phần cùng với bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đưa Bệnh viện ngày càng tiến lên với tầm cao mới.