Phân tích ý kiến bệnh nhân nội trú

Mức 1 là Rất không hài lòng (hoặc: Rất kém)/Mức 2 là Không hài lòng (hoặc: Kém)/Mức 3 là Bình thường (hoặc: Trung bình)/Mức 4 là Hài lòng (hoặc: Tốt)/Mức 5 là Rất hài lòng (hoặc: Rất tốt) A. Khả năng tiếp cận B. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều …
Đọc tiếp Phân tích ý kiến bệnh nhân nội trú

Phân tích Ý kiến Bệnh nhân ngoại trú

A1.Các biển báo, chỉ dẫn đường đến bệnh viện rõ ràng, dễ nhìn, dễ tìm. A2.Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm. A3.Các khối nhà, cầu thang được đánh số rõ ràng, dễ tìm. A4. Các lối đi trong bệnh viện, …
Đọc tiếp Phân tích Ý kiến Bệnh nhân ngoại trú