Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm Lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp Koko phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn trong Qúy I năm 2023

Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Thông báo Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm Board mạch PCB điều khiển chính cho nồi hấp HVE-50 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn