Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 19 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 8 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm các mặt hàng hóa chất y tế và vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 8 năm 2023