Công văn mời báo giá dự toán in hồ sơ biểu mẫu chuyên môn năm 2024 (từ Quý III năm 2024 đến hết Quý II năm 2025) của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Công văn gia hạn thời gian đóng báo giá gói thầu dịch vụ cung ứng, lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống báo cháy tự động của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn