Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 19 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 8 năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2: Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc Dự toán mua sắm thuốc phục vụ điều trị của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Quý II năm 2023 đến hết Quý IV năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa thùng cao thế của hệ thống X-Quang kỹ thuật số Shimadzu phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn