Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Tập thể Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

CNGMHS. Nguyễn Văn Minh        Phó trưởng khoa phụ trách từ năm 2000 – 2006

CNĐD. Võ Thị Minh Hương           Phó trưởng khoa phụ trách từ năm 2006 – 2010

CNĐD. Võ Thị Minh Hương           Trưởng khoa từ  năm 2010 đến nay

Thông tin cơ bản về khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

            Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có 21 nhân viên gồm: 03 cử nhân, 6 điều dưỡng và 12 Hộ lý. Thực hiện đúng chức năng của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn gồm 4 tổ: Hành chính – Giám sát, Tiệt khuẩn – khử khuẩn, Giặt là, Vệ sinh môi trường ngoại cảnh.

Quá trình thành lập, chức năng nhiệm vụ:

Là một trong những khoa ra đời muộn, sau 2 năm thành lập bệnh viện, khoa Chống nhiễm khuẩn mới được thành lập vào tháng 3 năm 2000, lúc này chỉ có 2 nhân viên. Khoa được đặt trong một phòng của khoa Gây mê hồi sức, với chức năng ban đầu chủ yếu là công tác hấp sấy dụng cụ phục vụ cho công tác phẩu thuật.

Đến đầu năm 2009 khoa được chuyển về cơ sở mới được xây dựng đạt chuẩn về kiểm soát nhiễm khuẩn. Cuối năm 2009 khoa được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định tại Thông tư 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009. Từ những bước đi chập chững, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập và dần dần đi vào hoạt động có hiệu quả, rộng khắp toàn bệnh viện. Đến nay, Kiểm soát nhiễm khuẩn từng bước đã trưởng thành, nhân lực hiện nay là 21, Kiểm soát nhiễm khuẩn có nhiệm vụ:

            Thực hiện tốt công tác khử khuẩn- tiệt khuẩn tập trung: nhận dụng cụ bẩn tại các khoa và giao dụng cụ tiệt khuẩn tới tận khoa kể cả ngày nghĩ cuối tuần; cung cấp đầy đủ dụng cụ vô khuẩn đảm bảo các khoa hoạt động tốt.

Đảm bảo công tác giặt: thực hiện giặt đồ vải tập trung cho toàn bệnh viện, mạn vá đồ vải và cung cấp khăn lau tay, đồ vải vô khuẩn đầy đủ phục vụ tốt cho công tác rửa tay, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa.

Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp: thực hiện tốt công tác vệ sinh khoa và môi trường ngoại cảnh, chăm sóc, trồng bổ sung hoa cây cảnh vào các bồn, quản lý tốt chất thải bệnh viện, chất thải lây nhiễm hợp đồng DNTN Hậu Sanh vận chuyển, xử lý; chất thải thông thường hợp đồng Phòng Quản lý đô thị Huyện xử lý. Xử lý môi trường, quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hoạt động tốt.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: Thực hiện giám sát thường xuyên công tác thực hành chăm sóc, kỹ thuật vô khuẩn tại các khoa, phân loại chất thải và theo dõi khử khuẩn các phòng thủ thuật trong bệnh viện; Phối hợp Khoa Xét nghiệm theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện, theo dõi môi trường không khí, nguồn nước, tay nhân viên… ; Cập nhật, xây dựng, bổ sung, các quy trình quản lý, các hướng dẫn, các quy trình kỹ thuật mới về KSNK phù hợp với điều kiện của bệnh viện…; Phối hợp với Phòng Điều dưỡng thực hiện truyền thồng về phân loại chất thải cho bệnh nhân và người nhà tại các khoa; thường xuyên  tổ chức công tác huấn luyện cho Hộ lý – Y công, Điều dưỡng về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

            Công tác nghiên cứu khoa học: luôn được khoachú trọng, gần như mỗi năm khoa thực hiện một đề tài, có những đề tài được hội đồng sáng kiến tỉnh đánh giá cao, công nhận sáng kiến có tầm ảnh hưởng trong các bệnh viện khu vực của Tỉnh.

            Những thành tích đã đạt được: nhiều năm qua khoa đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “ Tập thể lao động xuất sắc” được Sở Y tế Bình Định tặng giấy khen; Nhiều cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, hầu hết nhân viên trong khoa đạt lao động tiên tiến nhiều năm liền. Có cá nhân được ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định tặng bằng khen nhiều năm và được tham dự hội nghị điển hình tiên tiến Tỉnh Bình Định… Đặc biệt năm 2017 khoa đã tham gia Hội thi “Quản lý chất thải, Bảo vệ môi trường trong hoạt động Y tế” do Bộ Y tế tổ chức đã xuất sắc đạt Giải nhất khu vực Miền Nam và đạt Giải nhì Toàn Quốc.