V/v đăng ký “Hội nghị Khoa học quốc tế mở rộng lần thứ II” nhận dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng (1963 – 2023)

Lớp tập huấn trực tuyến về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần tại tuyến y tế cơ sở