V/v thông báo tuyển sinh các lớp: Vi phẫu nhãn khoa cơ bản, Tiêm nội nhãn, Một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản, Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn – vách ngăn, Cắt Amydal và nạo VA bằng dao Plasma, Phẫu thuật nội soi mũi xoang có sử dụng định vị (Navigation), Phẫu thuật nội soi mũi xoang cơ bản, Phẫu thuật vá nhĩ, Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm, Phẫu thuật nội soi mở xoang

Về việc Chương trình Phẫu thuật tạo hình hàm mặt miễn phí cho bệnh nhân và chương trình Đào tọa liên tục lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ cho cán bộ y tế tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế