Thông báo về nội dung tài liệu ôn tập đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh), đánh giá kỹ năng tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2024

Bình luận

Trả lời