Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bộ máy vi tính thuộc hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X- Quang KTS phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời