về việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 bàn mổ của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định

Bình luận

Trả lời