Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm Lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp Koko phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn trong Qúy I năm 2023

Bình luận

Trả lời