Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm các mặt hàng men vi sinh phục vụ công tác xử lý nước thải bệnh viện của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Bình luận

Trả lời