Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 05 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ tháng 5 năm 2023 đến hết tháng 7 năm 2023

Bình luận

Trả lời