Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 04 mặt hàng vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022 thuộc Dự toán mua sắm 04 mặt hàng vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Bình luận

Trả lời