Về kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng 01 mặt hàng thuốc tiêm Vitamin K1 10mg/1ml (dạng tiêm bắp) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ Quý IV năm 2022 đến hết Qúy III năm 2023

Bình luận

Trả lời