Về kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng 01 mặt hàng thuốc tiêm Lignospan Standard (Lidocain + epinephrin (adrenalin)) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 12 năm 2022

Bình luận

Trả lời