V/v triển khai tiếp nhận Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Bình luận

Trả lời