V/v thông báo tuyển sinh các lớp: Vi phẫu nhãn khoa cơ bản, Tiêm nội nhãn, Một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản, Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn – vách ngăn, Cắt Amydal và nạo VA bằng dao Plasma, Phẫu thuật nội soi mũi xoang có sử dụng định vị (Navigation), Phẫu thuật nội soi mũi xoang cơ bản, Phẫu thuật vá nhĩ, Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm, Phẫu thuật nội soi mở xoang

Bình luận

Trả lời