V/v chào giá cạnh tranh đơn vị cung ứng Hiệu chỉnh, sửa chữa, lắp đặt bổ sung các thiết bị cho hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại tầng 6 khu mở rộng bệnh viện và sửa chữa hệ thống ống chữa cháy tại khoa Nội tổng hợp cũ thuộc Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời