Thông báo Quy chế tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2023

Bình luận

Trả lời