Thông báo kết quả trúng thầu gói thầu cung ứng đồ vải chuyên môn năm 2022 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn