Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa thùng cao thế của hệ thống X-Quang kỹ thuật số Shimadzu phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời