Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa, thay thế phụ kiện máy xét nghiệm huyết học 18 thông số tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời