Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, công cụ dụng cụ (nhóm 1) năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời