Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy chụp X-Quang C-Arm có ti vi phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời