Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng biểu mẫu chuyên môn từ quý III năm 2023 đến hết quý II năm 2024 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời