Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời