Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp điện toán tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời