Thông báo Gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán invitro để phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Quý III năm 2022 đến hết Quý IV năm 2022

Bình luận

Trả lời