Quyết định số 149/QĐ-BV về việc ban hành quy trình khám sức khoẻ, Khám sức khoẻ lái xe và Liên thông dữ liệu Khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06

Bình luận

Trả lời