Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phân hệ liên kết giữa phần mềm quản lý Bệnh viện với ngân hàng để thanh toán không dùng tiền mặt của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời